Möteskallelse

Aktionärerna i Ab Vörå  Golfbaggen Oy kallas till bolagsstämma, som hålles Torsdagen  den 4 april 2024 kl.19.30 vid klubbhuset, adress: Skidbacksvägen 16,66600 Vörå Aktionärer som tänker använda sin egen eller annans röst rätt bör styrka sin identitet i samband med registreringen. På mötet behandlas de i bolagsordningen § 11 nämnda ärenden enlig föredragningslistan.   Aktionärer

Möteskallelse Läs mer »