Möteskallelse

Aktionärerna i Ab Vörå  Golfbaggen Oy kallas till bolagsstämma, som hålles Torsdagen  den 4 april 2024 kl.19.30 vid klubbhuset, adress: Skidbacksvägen 16,66600 Vörå

Aktionärer som tänker använda sin egen eller annans röst rätt bör styrka sin identitet i samband med registreringen.

På mötet behandlas de i bolagsordningen § 11 nämnda ärenden enlig föredragningslistan.

 

Aktionärer som har eventuella övriga  ärenden som bör diskuteras på bolagsstämman, bör meddela om detta 7 dagar före bolagsstämman till styrelseordförande Andreas Gammelgård info@voragolf.fi eller 050 565995

De som önskar boksluts handlingarna före mötet bör meddela om detta till info@voragolf.fi

 

Välkommen

Vörå 8 mars 2024

Styrelsen