Möteskallelse

Medlemmar i Vörå golf r.f. kallas till vårmöte, som hålles torsdagen den 4 april 2024 kl. 18.30 vid klubbhuset,

adress: Skidbacksvägen 16, 66600 Vörå

Välkommen

Vörå den 8 mars 2024

Styrelsen