Höstmöte

Vörå golf rf. håller höstmöte torsdag 28.12 2023 kl.18.30 vid klubbhuset Skidbacksvägen16 Vörå

Stadgeenliga ärende. Välkommen.

Styrelsen